12 години

На 29 юни се навършват 12 г. от кончината на проф. Иван Софрониев Стефанов.

Някога някой каза “сега са ни паднали пари, книги ще купуваме, как ли пък не”.

Професорът мълчеше и слушаше тъжно.

И продължаваше да идва бавно от Библиотеката с копирани немски книги, прилежно подвързани.

В очакване на “три чисти години”. За да напише своята трансцендентална философия.

Не я написа на хартия. Написа я със силуета си. Приведен като Кантовия.

Трансцендентално към живота.

 

 

11

Изминаха 11 г. от смъртта на Иван Софрониев Стефанов.

Светът наоколо шуми, а на нас ни липсва неговия тих поглед през големите очила.

При среща и разговор той вдигаше наведения си поглед, поглеждаше за кратко, усмихваше се, повдигаше рамене, разперваше леко ръце, казваше няколко меки думи и отново потъваше навътре.

Там, където беше обичайно. Сам със себе си. Сам по себе си.

 

8 години

На 29 юни 2013 се навършиха 8 г. от кончината на професор Стефанов.

Близо до него в парцел първи на Централните софийски гробища е погребан Трифон Силяновски.

Починаха през една и съща година – 2005-та.

Двама самотници, отдадени докрай на немската култура.

Единият беше влюбен в Кант, другият в Бах.