Книги

2005 – Стефанов, Иван Софрониев (2005). От Имануел Кант до Николай Хартман. София: Унив. изд. “Св. Климент Охридски”. 179 с.

1995 – Стефанов, Иван/Личев, Александър (1995) Кратък речник на философите. София: ЛИК, 344 с.

1987 –  Стефанов, Иван Софрониев (1987). Трансцеденталната философия на метафизиката : от Кант до неокантианството. София: Унив. изд. “Св. Климент Охридски”. 237 с.

1982 – Стефанов, Иван Софрониев (1982). Диалектиката на Фихте. София: Наука и изкуство.

1981 – Стефанов, Иван Софрониев (1981) Кант и проблемът за метафизиката. София: Наука и изкуство. 169 с.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s